מערכת מצלמות מעקב

ביו קומבה מספקת פתרון לניהול חכם של מערכות המעקב במתחם הרפואי הכוללות נקודות ניטור מרכזיות ומערכות הקלטת וידאו.

מעקב מבוסס וידאו לשמירה על מסמכים חסויים של המתחם הרפואי.

ניטור בודיאו של מטופלים לשמירה על בטחונים ובריאותם

ניטור אחר צוות המתחם הרפואי לצורך בקרה על השירות ותפקוד העובדים.